Disclaimer

Deze website bevat uitgebreide informatie over voedingssupplementen. 

Voedingssupplementen dienen niet gebruikt te worden als vervanging van gevarieerde voeding maar kunnen heel goed als aanvulling op de voeding gebruikt worden. 
Het zijn geen geneesmiddelen. Ze zijn niet voorschrijfplichtig. Rejuvenal verklaart dat de informatie op de meest zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Rejuvenal kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website. Rejuvenal en haar auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website.

Recent nieuws